Do not close. Please wait...

แจ้งชำระเงิน

สามารถตรวจสอบหมายเลขได้จากอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อ

ชื่อบัญชี: บริษัทฮิวแมนทัชจำกัด สาขาตลาดพัฒนาการ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 708-1-017462 นิติบุคคลผู้เสียภาษีเลขที่ 0105541050951

หลักฐานการชำระเงิน *

ไฟล์ .jpg, .png
your image

หมายเหตุ

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน