บอกรักผ่านคำรักหวานๆ

ถ้าคำว่ารักนั้นพูดยาก ลองเลือกประโยคเด็ดๆที่เราเตรียมไว้ให้
ไม่พบสินค้า